การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

Available Courses

  • วิชานี้เป็นวิชาพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 Today Monday, 18 February 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28